Příběh našeho rodinného vinařství Vino Cibulka začíná po roce 2005. Postupně a pomalu jsem začali pořizovat vinohrady v obci Lednice, kde naše rodina od roku 1996 provozovala hotel a restauraci.

V roce 2006 jsme začínali s odrůdou Hibernal. Dnes obhospodařujeme celkem 12 ha vinohradů, kde pěstujeme i další odrůdy jako jsou Ryzlink rýnský, Pálava, Sylvánské zelené a modré, Solaris, Chardonnay, Cabernet Sauvignon.

Veškerá naše produkce od počátku hospodaření je v režimu organického hospodářství a jsme držitelem patřičných biocertifikátů.
Vína z naší produkce se vyznačují šetrným zpracováním, minimálními zásahy do přirozených procesů kvašení a následného zrání vína.

Velká část našich vinohradů se nachází v Lednici – ve vinařské trati „Ve Starých“. Tato vinařská trať byla založena prof. Krausem z Lednické vinařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně v roce 1975. Od té doby jsou zde pěstovány klony Ryzlinku rýnského přivezené tehdy z Geiseinheimu. Podloží je zde střídavě jílovité a písčité s humózní vrstvou okolo 50 cm a obsahem vápníku, který je pro oblast Pálavy a okolí tak typický.

Pro pěstování používáme jak široké původní řádkování, tak i nové výsadby do úzkých sponů 130x75 cm.

Od roku 2013 naše rodina vlastní letohrádek Portz Insel, který se nachází v blízkosti Mikulova v těsné blízkosti hranice z Rakouskem na tak zvaném Tichém ostrově. Tento historický objekt v roce 1629 vybudoval kardinál Maxmilián Ditrichstein. Zde pomalu vzniká další zázemí pro naše vinařství – především degustační místnost a rozsáhlé sklepy, které zde po sobě rodina Ditrichsteinů zanechala.

Od poloviny roku 2017 jsme naši výrobu rozšířili a veškeré technologie jsme přesunuli z Lednice do Mikulova.

Jak popisuje Petr Cibulka svoji úlohu v procesu výroby vína:
“Já jako vinař nejsem nic, nejsem důležitý. Jsem jen převodník mezi přírodou, terroir, vinohradem, Moravou a mezi zákazníkem, konzumentem. Nechat přírodu dělat co umí nejlépe a pokud možno do těchto procesů mnoho nezasahovat.“